Tankens kraft över kroppen

Tankens kraft

Människans tänkande har en påfallande effekt på kroppen, något som understryks genom forskning inom psykoneuroimmunologi – studien av hur psykologiska processer påverkar immunsystemet och övergripande hälsa. Ett av de mest fascinerande exemplen på detta samband är placeboeffekten.

Fortsätt läsa …

Mindfulness och meditation

Meditation på en strand

I dagens snabba, hyperanslutna värld kan våra sinnen bli överväldigade av ständig stimulans och distraktion. Mindfulness och meditation erbjuder en väg till inre lugn, förbättrad koncentration och en djupare förståelse för oss själva och vår omgivning.

Fortsätt läsa …

Drömmar

drömmar

Drömmar har alltid varit en mystisk och fascinerande del av den mänskliga upplevelsen. De representerar ett slags “inre teater” där vår tankekraft spelar huvudrollen, iscensätter handlingar och avslöjar dolda delar av vårt psyke.

Fortsätt läsa …